NAUDOJIMOSI ETRANSPORT PASLAUGOMIS TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

NAUDOJIMOSI ETRANSPORT PASLAUGOMIS TAISYKLĖS IR SĄLYGOS


 1. BENDROSIOS NUOSTATOS


  1. ETRANSPORT (toliau – Platforma) yra užsakymų paslaugas teikianti sistema, t. y. ji perduoda paslaugų užsakymus paslaugų teikėjams, kurie yra registruoti 1424 ar

   „eTransport“ (toliau – eTransport) sistemos naudotojai. Platforma yra programinės įrangos turėtoja ir 1424 bei eTransport programinės įrangos ir dispečerinės paslaugų teikėja.

  2. Naudojantis Platformos paslaugomis išsikviesti galima šiais būdais:

   1. per mobiliąją programėlę eTransport;

   2. skambinant telefono numeriais nurodytais šių Taisyklių 12.1 punkte;

   3. per internetinę svetainę http://www.etransport.lt/.


  3. Platformos naudojimosi 1424 ir / ar eTransport, paslaugomis taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja naudojimosi tvarką, atsiskaitymo tvarką, elgesio ir kitas tvarkas. Paslaugų gavėjas turi pareigą susipažinti su Taisyklėmis ir jų laikytis. Paslaugų gavėjo patvirtinimas reiškia, kad Paslaugų gavėjas detaliai susipažino su Taisyklėmis ir sutinka šių Taisyklių laikytis be jokių išlygų.


  4. Platforma nėra teikėjas ar tarpininkas, todėl negali daryti įtakos paslaugų kokybei. Bet kokie probleminiai klausimai, susiję su paslaugų kokybe ar trūkumais, turi būti sprendžiami vadovaujantis paslaugų teikėjo (Vežėjo) ar atitinkamos priežiūros institucijos taisyklėmis ir teisės aktais. Tačiau Platforma siekia prisidėti prie paslaugų kokybės gerinimo. Dėl šios priežasties, prašome atsiųsti el. paštu laišką: info@1424.lt. Tai leidžia Bendrovei teikti pasiūlymus paslaugų teikėjams dėl jų paslaugų kokybės gerinimo.


  5. Platforma tikisi, kad paslaugų naudotojai naudosis sąžiningai ir elgsis garbingai su vairuotojais, kurie naudodamiesi Bendrovei priklausančia programinę įrangą, siūlo savo paslaugas.


  6. Platforma deda visas pastangas tam, kad užtikrintų, kad Vežėjai teikiantys paslaugas naudodamiesi Platformos programine įranga (Programinės įrangos naudotojai) teiktų tik tokie asmenys, kurie elgiasi sąžiningai ir garbingai savo profesijos ir klientų atžvilgiu. Platforma negali garantuoti, kad kiekvienas Vežėjas, visais atvejais atitiks aukščiau paminėtus kriterijus.


   Jei Jūs susidūrėte su netinkamomis paslaugomis, prašome pranešti Platformos palaikymo komandai el. paštu: info@1424.lt


 2. TAISYKLĖSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS


  1. Naudojamos sąvokos:


   1. Mobilioji programėlė / eTransport – automobilio užsakymo sistema, skirta mobiliesiems įrenginiams ir kompiuteriams.

   2. Programinė įranga – Platformos programinė įranga, skirta perduoti paslaugas teikiantiems asmenims Paslaugų gavėjų pateiktus Užsakymus.


   3. Interneto tinklapis www.etransport.lt internetinė svetainė, kurioje galima užsisakyti automobilį.


   4. Platformos teikiama paslauga – Keleivio Užsakymo perdavimas Vežėjui.


   5. Paslaugos gavėjas – automobilį per Platforma užsakantis asmuo.


   6. Paslaugų gavėjo paskyra – paslaugų gavėjo eTransport aplikacijoje sukurta paskyra, kuri yra susieta su paslaugų gavėjo pateiktu telefono numeriu ir / ar kita informacija.


   7. Keleivis – asmuo sudarantis su vežėju vežimo sutartį.


   8. Programinės įrangos naudotojas – pervežimo paslaugas teikiantis asmuo, kuris naudojasi Platformos programine įranga.


   9. Taisyklės – dokumentas, reglamentuojantis naudojimąsi Platformos teikiamomis paslaugomis.


   10. Vežimo sutartis - Vežėjo ir Keleivio sutartis, pagal kurią Vežėjas įsipareigoja sutartomis sąlygomis suteikti paslaugą, o keleivis – už ją sumokėti.


   11. Vežėjas(-ai) – pagal LR įstatymus ir teisės aktus veikiantys privatūs arba juridiniai asmenys keleivių vežimo už atlygį paslaugą teikiantys vairuotojai.


   12. Vežėjo paslauga / paslauga – Vežėjo atliekamas Keleivio vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu tam tikru maršrutu.


   13. Automobilis – Vežėjo vairuojamas automobilis, skirtas vežėjo paslaugų suteikimui.


   14. Elektroninė piniginė – Mobiliosios programėlės paskyroje įdiegta funkcija leidžianti disponuoti jose esančiomis virtualiomis lėšomis (lojalumo taškais). Visos šioje piniginėje esančios virtualios lėšos yra skirtos disponuoti tik eTransport platformoje ar Mobiliojoje programėlėje ir yra suprantamos tik kaip virtualūs lojalumo taškai ar nuolaidos žetonai.


   15. Užsakymas – paslaugos užsakymas naudojantis Platformos Programine įranga / Mobiliąja programėle.


   16. Privatumo politika – Platformos privatumo politika, kuri patalpinta adresu: https://1424.lt/privatumopolitika.pdf.


  2. Žemiau šiame dokumente pateikta informacija yra skirta Paslaugų gavėjams, kurie Užsakymus pateikia šiose Taisyklėse numatytais būdais.


 3. PASLAUGŲ UŽSAKYMAS IR ATSISKAITYMAS

  1. Platformos teikiamomis paslaugomis gali naudotis ne jaunesni nei 16 metų amžiaus asmenys. Už jaunesnių asmenų naudojimąsi visada yra atsakingi tėvai/įtėviai/globėjai.


  2. Pateikdamas Užsakymą Paslaugų gavėjas visais atvejais patvirtina, kad visa informacija yra nurodyta teisingai.


  3. Paslaugos gavėjo pateiktas, o Vežėjo priimtas užsakymas yra laikomas sutartimi tarp Keleivio ir Vežėjo, o šiose taisyklėse bei pateiktame užsakyme nurodytos sąlygos laikytinos sutarties tarp Keleivio ir Vežėjo sąlygomis. Laikoma, kad šalys susitarė dėl visų esminių sutarties sąlygų.


  4. paslaugų iškvietimas skambučiu


   1. Užsakymai telefono numeriais 1424, 8 611 11111, bei kitais telefono numeriais priklausančiais Bendrovei bei pateiktais Platformos interneto svetainėje www.1424.lt, priimami 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę.

   2. Paskambinęs nurodytais telefono numeriais Paslaugų gavėjas nurodo adresą, į kurį turi atvykti bei adresą kur norima vykti.

   3. Baigus pokalbį Paslaugų gavėjas gauna patvirtinimo trumpąją žinutę (SMS), kurioje nurodomas preliminarus automobilio atvykimo laikas bei automobilio markė ir registracijos numeris.

   4. Atvykus automobiliui Paslaugų gavėjas visada turi įsitikinti, kad atvyko būtent patvirtinimo žinutėje nurodytas automobilis.

  5. iškvietimas naudojantis Mobiliąja programėle „eTransport“:


   1. eTransport Mobilioji programėlė yra mobiliesiems įrenginiams skirta programinė įranga, leidžianti paslaugų pageidaujantiesiems asmenims susirasti tinkamą paslaugų teikėją bendrinant duomenis apie jų geografinę padėtį.

   2. eTransport mobiliąją programėlę Paslaugų gavėjas gali parsisiųsti į savo mobilųjį įrenginį: „Android“ sistemos naudotojas iš „Google Play“, „Apple“ sistemos naudotojas „Apple App Store“, „Huawei“ sistemos naudotojas iš „App Gallery“ elektroninės parduotuvės ir jame ją įsidiegti.

   3. Paslaugos gavėjęs įsidiegęs Mobiliąją programėlę joje susikuria savo paskyrą (Paslaugų gavėjo paskyra), kurioje nurodo šiuos duomenis: telefono numeris. Būtinieji duomenys gali būti reikalaujami atsiskaitant mokėjimo kortelę: el. paštas, vardas, pavardė, priskirta banko kortelė. Nenurodžius telefono numerio Paslaugų gavėjęs negalės patvirtinti savo paskyros, nes patvirtinimo kodas siunčiamas į nurodytą telefono numerį (SMS žinute).

   4. Paslaugų gavėjas / Keleivis gali atsiskaityti už paslaugas kredito kortele. Šiuo tikslu reikia iš anksto aktyvuoti kredito kortelės duomenis Mobiliojoje programėlėje ir patvirtinti Platformos Taisykles ir sąlygas.

   5. Paslaugos gavėjas mobilioje programėlėje paslaugas gali užsisakyti esamuoju laiku ir ateičiai (jeigu ši paslauga teikiama savivaldybėje). Užsisakant paslaugą Mobiliojoje programėlėje reikia nurodyti išvykimo adresą (tai galima padaryti ir naudojant vietos nustatymą) bei kelionės tikslą. Mobilioje programėlėje suskaičiuojama preliminari kelionės kaina, kuri priklauso nuo įsėdimo mokesčio, važiuojamų kilometrų, prastovos ir

    pasirinktos paslaugos klasės. Pasirinkus norimą paslaugos klasę Mobilioji programėlė prašo patvirtinti Užsakymą, patvirtinus Užsakymą gaunamas patvirtinimas, kad Užsakymas atliktas, tai yra laikoma, kad paslaugos yra užsakytos. Kartu su patvirtinimu atsiunčiamas automobilio markė ir registracijos numeris bei nurodomas automobilio atvykimo laikas.

   6. Atvykus automobiliui Paslaugų gavėjas / Keleivis turi įsitikinti, kad atvyko būtent patvirtinimo informacijoje nurodytas automobilis.

   7. Po įvykusios kelionės Paslaugų gavėjui mobilioje programėlėje suteikiama ataskaita apie kelionės kainą, kelionės trukmę. Paslaugų gavėjas gali įvertinti Vežimo paslaugas atlikusi Vežėją. Paslaugos gavėjui nurodžiusiam savo el. paštą į jį išsiunčiama ataskaita/kelionės informacija.

  6. iškvietimas naudojantis elektroniniu tinklapiu www.etransport.lt:

   1. automobilio iškvietimas elektroniniame tinklapyje www.etransport.lt vyksta užpildant nurodytą formą, kurioje yra prašoma privaloma informacija - iškvietimo vieta ir telefono numeris. Nurodžius privalomą informaciją ir paspaudus „Užsakyti“, programinei įrangai radus Vežėją, Užsakymas yra patvirtinamas ir į nurodytą telefono numerį išsiunčiama patvirtinimo žinutė (SMS), kurioje nurodoma: atvykstančio automobilio markė, modelis ir registracijos numeris bei preliminarus automobilio atvykimo laikas.

   2. Atvykus automobiliui Paslaugų gavėjas visais atvejais privalo įsitikinti, kad atvyko būtent patvirtinimo žinutėje nurodytas automobilis (automobilio markė, modelis ir registracijos numeris).

  7. Užsakytų paslaugų atsisakymas:

   1. Užsakytų paslaugų atsisakymu (Vežimo sutarties nutraukimu) yra laikoma situacija, kai Paslaugų gavėjas gavo patvirtinimo žinutę ir atsisako paslaugų.

   2. Užsakytų paslaugų atsisakymu taip pat yra laikoma situacija, kai Paslaugų gavėjas, ar asmenys, kuriems buvo užsakytos paslaugos, į iškvietimo vietą neatvyksta per 5 (penkias) minutes nuo momento, kai Vežėjas pranešė jiems apie Vežėjo atvykimą į iškvietimo vietą.

   3. paslaugų atsisakymo atveju, Paslaugų gavėjas turi sumokėti 2 (dviejų) eurų mokestį. Jei Paslaugų gavėjas praneša apie paslaugų atsisakymą per 2 (dvi) minutes nuo momento, kai Programinėje įrangoje gaunamas pranešimas apie Užsakymo gavimą, Paslaugų gavėjas neturi mokėti mokesčio.

   4. Laikoma, kad Paslaugų gavėjas piktnaudžiauja paslaugų atsisakymo teise:

    1. jeigu Paslaugų gavėjas tris kartus iš eilės atsisako telefonu užsisakytų paslaugų, Paslaugų gavėjo telefono numeris blokuojamas 60 (šešiasdešimt) minučių;

    2. jeigu paslaugų atsisakymai kartojasi ir toliau, Paslaugų gavėjo telefono numeris gali būti blokuojamas dienai/savaitei/mėnesiui (nebūtinai tokiu eiliškumu). Platforma turi teisę pasirinkti blokavimo ilgį atsižvelgdamas į atšaukimo priežastis ir kitas aplinkybes;

    3. jeigu Paslaugų gavėjas atsisako paslaugų naudodamasis Mobiliąja programėle, Platforma pasilieka teisę blokuoti tokio Paslaugų gavėjo galimybę naudotis jo paslaugomis;

    4. Paslaugų gavėjas turi teisę atsisakyti paslaugų per 2 (dvi) minutes nuo Užsakymo patvirtinimo. Jeigu Paslaugų gavėjas atsisako paslaugų vėliau -Paslaugų gavėjui taikomas 2 (dviejų) eurų mokestis;

    5. bet kuriuo atveju, Paslaugos gavėjas, atšaukęs Užsakymą, turi užpildyti atšaukimo anketą, kurioje nurodo atšaukimo priežastį. Platforma savo nuožiūra įvertinusi atšaukimo priežastį, už pirmą atšaukimą, gali neskirti 15.3 punkte numatyto 2 (dviejų) eurų mokesčio.

   5. Paslaugos gavėjas visais atvejais, jei automobilio nėra jo iškviestoje vietoje, turi susisiekti su Bendrove telefonu 1424 arba per Mobiliąją programėlę tiesiogiai su Vežėju.

   6. Jei Paslaugų gavėjui buvo pritaikytas atšaukimo mokestis, tačiau jis nėra kaltas dėl užsakymo atšaukimo, t. y. atšaukimą įvykdė Vežėjas anksčiau laiko, atšaukimas įvykdytas, nors buvo susisiekta ir prašoma palaukti, ar pranešta, kad nerandamas automobilis, ir kitais panašiais atvejais, Platforma gražins nuskaitytą mokestį į elektroninę piniginę.

   7. Jei Paslaugų gavėjas atsisako paslaugų dėl 15.5 punkte numatytų aplinkybių, jis apie tai turi informuoti Platformą ir tokiu atveju nurodytas atšaukimo jam nebus taikomas.

  8. Platforma neatsako už Paslaugų gavėjo netinkamai nurodytą automobilio iškvietimo adresą.


 4. PLATFORMOS TEISĖS

  1. Platforma turi teisę siųsti autorizacijos kodus SMS žinutėmis bei Paslaugų gavėjui sutikus –rinkodaros SMS žinutes.

  2. Platforma turi teisę vienašališkai keisti Taisykles ir sąlygas bei Privatumo politiką ir perleisti duomenų bazę tretiesiems asmenims, jeigu tai iš esmės susiję su Platformos paslaugų teikimu ir/ar Platformos teikiamų paslaugų kokybės gerinimu bei tais atvejais, kai to reikalauja valdžios institucijos. Platforma įsipareigoja pranešti Paslaugų gavėjams (Mobiliosios programėlės naudotojams) apie šių Taisyklių ir / ar Privatumo politikos pakeitimus.

  3. Jei po Taisyklių pakeitimų, apie kuriuos Paslaugų gavėjui pranešta, Paslaugų gavėjas Mobiliąja programėle naudosis toliau, tokiu atveju bus laikoma, kad Paslaugų gavėjas sutiko su Platformos atliktas Taisyklių ir / ar Privatumo politikos pakeitimais. Jeigu Paslaugų gavėjas nesutinka su nurodytais pakeitimais, Paslaugų gavėjas privalo apie tai informuoti Platformą ir ištrinti savo Paslaugų gavėjo paskyrą, ar dėl Paslaugų gavėjo paskyros ištrynimo kreiptis į Platformą.

  4. Tam, kad Paslaugų gavėjui būtų galima suteikti Platformos teikiamas paslaugas, Platforma, laikydamasi Platformos Privatumo politikos, turi teisę įkelti Paslaugų gavėjo paskyroje esančius duomenis į eTransport duomenų bazę ir perduoti Paslaugų gavėjo paskyroje esančius asmens duomenis paslaugų teikėjams, mobiliųjų mokėjimų tarpininkams, mokėjimo įstaigoms. Tuo atveju, jeigu Paslaugų gavėjas nesutinka su tuo, jis privalo nedelsiant informuoti Platformą ir pašalinti savo Paslaugų gavėjo paskyrą.


 5. PLATFORMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS BENDROSIOS TAISYKLĖS

  1. Platforma neteikia , transporto ar logistikos paslaugų, o per Mobiliąją programėlę eTransport, ar per internetinį tinklapį www.etransport.lt, ar telefonu (kaip tai nurodyta Taisyklių 12 punkte) iškviesti Vežėjai nėra Platformos

   darbuotojai. Platformos teikiamos paslaugos išimtinai apsiriboja tik Programinės įrangos, įskaitant, bet neapsiribojant Mobiliosios programėlės, taip kaip aprašyta šiose Taisyklėse, valdymu ir / ar administravimu. Atitinkamai, Platforma neatsako už netinkamai ar nekokybiškai suteiktas Vežėjo paslaugas. Tačiau, siekiant kokybiškų Vežėjų paslaugų teikimo Platformos programinės įrangos naudotojams taiko bendruosius standartus ir taisykles keleivių vežimui keliais.


 6. KELEIVIŲ VEŽIMO TAISYKLĖS

  1. Vežėjas paslaugas teikia vadovaudamasis atitinkamais LR įstatymais ir teisės aktais. Vežėjai Vežėjų paslaugas privalo teikti vadovaujantis nepriekaištingo ir paslaugaus elgesio standartais. Turint informacijos apie tokių standartų galimus pažeidimus, Paslaugų gavėjai / Keleiviai turi apie tai nedelsiant informuoti Platformą šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais.

  2. Vežėjas gali duoti grąžą ne daugiau kaip iš 20 (dvidešimt eurų) EUR kupiūros. Tuo atveju, jei Keleivis turi tik stambesnėmis kupiūromis, Vežėjas Keleivio sąskaita jį gali nuvežti iki artimiausios vietos išsikeisti pinigus.

  3. Vežėjas turi teisę:

   1. priimti sprendimą dėl kelionės maršruto net jei jis yra ilgesnis, jeigu trumpesnis kelias yra akivaizdžiai blogesnis ir gali sugadinti naudojamą transporto priemonę;

   2. nepriimti arba išlaipinti neblaivius, su nešvariais drabužiais, su draudžiamu vežti bagažu ar kitaip pažeidžiančius šias taisykles keleivius;

   3. laikinai sustabdyti vežimą ar pakeisti maršrutą, esant neišvažiuojamiems keliams ir sunkioms meteorologinėms sąlygoms.

  4. Vežėjas privalo užtikrinti saugų Keleivių ir bagažo vežimą, nepriekaištingą ir Keleivių aptarnavimą (neleisti šiurkštaus, keleivių orumą įžeidžiančio elgesio, rūkymo salone, garsiai klausytis radijo imtuvo, magnetofono ar vaizdo leistuvo, jeigu tai nepriimtina keleiviams).

  5. Vežėjai gali taikyti papildomus reikalavimus.


 7. ATSISKAITYMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

  1. Paslaugos gavėjas už suteiktas paslaugas gali atsiskaityti:

   1. grynaisiais pinigais. Kelionės pabaigoje, Vežėjo automobilio salone naudojamoje platformos programinėje įrangoje, prietaiso ekrane, Paslaugos gavėjas mato mokėtiną sumą, kurią Paslaugos gavėjas sumoka vežėjui, o Vežėjas Paslaugos gavėjui išduoda grynųjų pinigų priėmimo kvitą arba Paslaugos gavėjas savarankiškai atsisiunčia teikėjo vardu suformuotą sąskaitą faktūrą iš Etransport programėlės arba SMS žinutės.

   2. Banko kortele. Paslaugos gavėjas, kuris naudojasi mobiliąja programėle eTransport gali joje pridėti savo kreditinę kortelę ir kelionės pabaigoje atsiskaityti su pridėta kreditine kortele, mokėjimo nurodymas tokiu atveju perduodamas bankui; Paslaugos gavėjas po atliktos kelionės banko kortele savarankiškai atsisiunčia teikėjo vardu suformuotą sąskaitą faktūrą iš Etransport programėlės arba SMS žinutės.

   3. Pinigais sukauptais elektroninėje piniginėje. Paslaugos gavėjas, kuris naudojasi Mobiliąja programėle eTransport, joje turi savo elektroninę piniginę, todėl visada gali padengti visą ar dalį kelionės išlaidų jose sukauptais pinigais.

  2. Jeigu kyla abejonių dėl sumokėtos sumos už Vežėjo paslaugas, Paslaugos gavėjas turi teisę pateikti raštišką pretenziją vežėjui, kuris yra atsakingas už paslaugų suteikimą pagal tarifus.

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 56 straipsnio 1 dalimi „Vežėjas praneša apie pretenzijos patenkinimą arba atsisakymą ją patenkinti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jos gavimo dienos. Jei per tą laiką atsakymas į pretenziją negautas laikoma, kad Vežėjas jos nepatenkino“. Taip pat kilus minėtiems nesklandumams paslaugų gavėjas gali kreiptis į Platformą, tačiau Platforma neprisiima atsakomybės už vežėjų pažeidimus.

  3. Platforma negarantuoja, kad Vežėjas Užsakymą priims, taip pat neatsako už neigiamas pasekmes, atsiradusias dėl Vežėjo teikiamų paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant, galimomis neigiamomis pasekmėmis dėl Vežėjo iniciatyva atšaukto Užsakymo.


 8. PASLAUGŲ GAVĖJO / KELEIVIO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

  1. Keleivis po kelionės Mobilioje programėlėje eTransport gali įvertinti Vežėjo paslaugą žvaigždutėmis nuo 1 iki 5 (1 – labai blogai, 5 – puikiai). Tokiu būdu prisidedama prie Vežėjo teikiamų paslaugų kokybės gerinimo.

  2. Keleivis turi teisę atsisakyti sutartu laiku atvykusio Vežėjo paslaugos, tačiau tokiu atveju privalo sumokėti Vežėjui atsisakymo mokestį (minimalius mokesčius), kuri yra nurodyta šiose taisyklėse.

  3. Keleivis patvirtina, kad supranta, jog Vežėjo transporto priemonėje draudžiama:

   1. rūkyti, valgyti, gerti alkoholinius gėrimus, trikdyti rimtį, gadinti automobilio įrenginius;

   2. vežti degias, sprogstamąsias, nuodingas ir dvokiančias medžiagas ir kitus daiktus, galinčius sugadinti ar suteršti automobilį, sėdynes ar apmušalus.

  4. Paslaugų gavėjas / Keleivis yra atsakingas už teisingos Užsakymo informacijos (adreso, komentarų, kt. nustatymų) pateikimą. Prieš pateikdamas Užsakymą, Paslaugų gavėjas / Keleivis privalo įsitikinti, kad išvykimo adresas yra teisingas. Jei mobilusis įrenginys blogai nustato buvimo vietą, tuomet adresą būtina įvesti rankiniu būdu.

  5. Keleivis turi perskaityti SMS pranešimus, kurie siunčiami po Užsakymo pateikimo ir laikytis nurodytų instrukcijų.

  6. Keleivis yra atsakingas už laiko planavimą. Keleivis turi adekvačiai įvertinti laiką, per kurį iki jo paėmimo vietos atvyks Vežėjas ir nuveš Keleivį iki kelionės tikslo.

  7. Keleivis pasižada gerbti Vežėjo laiką ir ne ilgiau nei per 5 (penkias) minutes ar kita vežėjo nurodytą ar įstatyme numatytą laiko tarpą nuo to momento, kai Vežėjas atvyksta į Keleivio nurodytą išvykimo adresą (Keleivis apie tai informuojamas eTransport programėlėje arba SMS žinute), įsėsti į Vežėjo automobilį važiavimo į kelionės tikslo adresą pradžiai.

  8. Keleivis turi teisę susitarti su Vežimo paslaugą atliekančiu asmeniu, kad jis palauktų ilgesnį nei 5 punkte nurodytą laiko tarpą, tačiau tokiu atveju papildoma minutė laukimo yra apmokestinama pagal paslaugų kategorijas.

  9. Keleivis privalo sumokėti Vežėjui už suteiktą paslaugą pagal tuo metu galiojančius tarifus.

  10. Vežėjas savo nuožiūra visada gali taikyti daugiau reikalavimų keleiviams, tačiau apie papildomus reikalavimus, keleivius turi informuoti prieš kelionę.


 9. PASLAUGŲ GAVĖJO PAREIGA INFORMUOTI PLATFORMĄ

  1. Paslaugų gavėjas tampa Platformos Mobiliosios programėlės eTransport naudotoju, po to, kai susikuria Paslaugų gavėjo paskyrą, kaip aprašyta šių Taisyklių 13.3. punkte.

  2. Paslaugų gavėjas patvirtina, kad jam yra suprantama, jog Platforma Paslaugų gavėją identifikuoja ir atpažįsta pagal Paslaugų gavėjo pateiktą telefono numerį, kuris yra pateikiamas sukuriant Paslaugų gavėjo paskyrą eTransport.

  3. Paslaugų gavėjas, iki atsisakydamas ar atsisakęs mobiliojo telefono numerio, ar bet kokiais kitais būdais prarasdamas ar praradęs mobiliojo telefono numerį, kuris buvo panaudotas sukuriant Paslaugų gavėjo paskyrą, įsipareigoja nedelsiant informuoti Platformą apie šią aplinkybę, šiose Taisyklėse nurodytu Platformos el. paštu.

  4. Paslaugų gavėjui praradus telefono numerį, kurį panaudojus buvo sukurta Paslaugų gavėjo paskyra, ir apie tai informavus Platformą, Platforma gali: (i) pakeisti Paslaugų gavėjo paskyroje nurodytą telefono numerį ir suteikti galimybę Paslaugų gavėjui toliau naudotis Paslaugų gavėjo paskyra naudojant kitą telefono numerį; (ii) ištrinti Paslaugų gavėjo paskyrą, kuri susieta su Paslaugų gavėjo nebenaudojamu telefonu numeriu; (iii) atlikti kitus veiksmus suderintus su Paslaugų gavėju. Visais atvejais Platforma pasilieka reikalauti iš Paslaugų gavėjo Platformos pageidaujamos informacijos, kuri leistų identifikuoti Paslaugų gavėją ir / ar susieti Paslaugų gavėją su Paslaugų gavėjo paskyra.

  5. Tuo atveju, jeigu Paslaugų gavėjas neįvykdo savo pareigos numatytos Taisyklių 41 punkte, Platforma neatsako už bet kokią žalą, ar bet kokius kitus Paslaugų gavėjo patirtus nuostolius, prarastą asmeninę informaciją, susijusią su Mobiliosios programėlės naudojimu, ar kita.


 10. ŽAIDIMAI IR NUOLAIDOS

  1. Platforma pasilieka teisę organizuoti įvairius žaidimus, kurių prizai pervedami į elektroninę piniginę.


 11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Taisyklės Paslaugų gavėjo atžvilgiu įsigalioja nuo susipažinimo su jomis patvirtinimo Paslaugų gavėjo registracijos Mobiliojoje programėlėje momento

 2. Bet kokie ginčai kylantys dėl Platformos Programinės įrangos ar Mobiliosios programėlės yra sprendžiami šalių taikiu derybų, o nepasiekus taikaus ginčo išsprendimo, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 3. Šios Taisyklės aiškinamos ir taikomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.