PRIVATUMO POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Įsipareigojame rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus bei mūsų vidinę tvarką. Mes patvirtiname, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams fiziniams asmenims, ir Mes įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis. Taigi, šioje privatumo politikoje aprašome, pagrindines Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisykles Jums, (toliau – Klientams), naudojantis mūsų (toliau – Paslaugos teikėjas) siūlomomis paslaugomis.

1.2. etransport.lt, 1424 prekės ženklas, elektroniniai puslapiai https://www.etransport.lt/, https://www.1424.lt/, telefono numeris 1424 bei mobili programėlė etransport priklauso UAB „Dallis“, įmonės kodas 302626080, veiklos adresas Paribio g. 8A, LT-08101 Vilnius. UAB „Dallis“ valdo duomenys, kuriuos surenka, kai jūs naršote po šį tinklapius ar užsakote paslaugas. Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl asmens duomenų panaudojimo ar šios privatumo politikos maloniai prašome kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių el. paštu info@1424.lt, tel. 868888888.

1.3. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu https://www.etransport.lt/ ir https://1424.lt/ tinklalapiuose. Apie visus būsimus Privatumo politikos pakeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant https://www.etransport.lt/ ir https://1424.lt/ tinklalapiuose ir sudarant techninę galimybę  Klientams pirmą kartą jungiantis prie svetainėje esančios paskyros, esant naujai Privatumo Politikos versijai, ją perskaityti ir patvirtinti.

1.4. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens indentifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens, fiziologinės, genetinės psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius

1.5. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Klientų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma https://www.etransport.lt/ ir https://www.1424.lt/ paskyroms bei mobiliai programėlei. Asmenys, norintys registruotis https://www.etransport.lt/ ar mobilioje aplikacijoje privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą informaciją, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą pirkėjui sistemos viduje suteikiamas Vartotojo ID.

1.6. Klientai turėtų atkreipti dėmesį, kad https://www.etransport.lt/ ir https://1424.lt/ tinklapiuose gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save, Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

1.7. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis šioje privatumo politikoje nustatytais tikslais.

2. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

2.1. Informacija, kurią galime turėti apie Jus

2.1.1. Kai Jūs registruojatės mūsų elektroninėje svetainėje ar mobilioje programėlėje ir atliekate užsakymą, Jūs teikiate mums tokius asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą (jei nurodėte), telefono numerį, taip pat, mes rinksime prisijungimo ir mokėjimų informaciją, o Jums sutikus turėsime mobilaus prietaiso, iš kurio buvo atliktas užsakymas, vietos nustatymo, trumpųjų žinučių ar skambučių prieigą bei nuotraukų galerijos prieigą, Jums norint, pridėti paskyros nuotrauką.

2.1.2. Kai naršote mūsų elektroninės parduotuvės tinklapyje, nepriklausomai nuo to ar esate užsiregistravę ar ne, užsakote paslaugas, registruojatės gauti naujienlaiškius, mes rinksime tokią informaciją kaip Jūsų prietaiso vieta, kalba, IP adresas, internetiniai tinklapiai, kuriuose buvote, ar produktai, kuriais domėjotės ar nusipirkote bei duomenys apie prietaisą, kuriuo naudodamiesi pasiekėte mūsų tinklapį.

2.1.3. Kai Jūs arba mes susisieksime telefonu, telefono pokalbiai gali būti įrašomi kokybės kontrolės, treniruočių ar saugumo sumetimais. Apie įrašomą pokalbį visada Jus įspėsime prieš pradėdami pokalbį.

2.1.4. Kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, t. y. užsakote mūsų paslaugas, mes išsaugojame iškvietimo adresą (nustatytą iškvietimo vietą) ir galutinį maršruto tašką. Registruotų vartotojų – saugomas visas kelionės maršrutas. Ši informacija, esant poreikiui ir teisėtam reikalavimui, gali būti perduodama teisėsaugos institucijoms.

2.2. Kam mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis

2.2.1. Siekiant įvykdyti Jūsų užsakymą mums reikės identifikuoti Jus, vadinasi, kad tinkamai galėtume sudaryti su Jumis sutartį mums reikalinga Jūsų kontaktinė informacija ir mokėjimo informacija.  Atkreipkite dėmesį, kad Jūsų duomenys gali būti perduodami kitai trečiosios šalies įmonei ar paslaugas teikiančiam asmeniui, kad jie suteiktų Jums paslaugą. Taip pat Jūsų duomenis turime rinkti ir išlaikyti pagrįstą ir įstatymų reikalaujamą laikotarpį, siekdami tinkamai įvykdyti mūsų susitarimą, pavyzdžiui: ginčas dėl kainos, bei siekdami įvykdyti teisinius reikalavimus sandorių saugojimui.

2.2.2. Siekiant informuoti Jus apie atsiradusius naujus ar panašius produktus bei paslaugas apie kurių atsiradimą Jūs prašėte informuoti elektroniniu paštu ar telefonu.

2.2.3. Siekiant tiesioginės rinkodaros tikslais Jums pateikti: pasiūlymus, informaciją apie akcijas ar nuolaidas.

2.2.4. Susisiekti su Jumis, jei pamiršote ką nors paslaugas teikusiame automobilyje, arba aptikome klaidų, susijusių su įvykdytais sandoriais.

2.2.5. Siekiant suteikti Jūsų prašomą paslaugą.

2.2.6. Siekiant užregistruoti Jus mobilioje aplikacijoje ar internetinėje svetainėje. 

2.2.7. Siekiant administruoti bei užtikrinti sklandų mūsų mobilios aplikacijos ir registruoto vartotojo elektroniniame tinklapyje veikimą.

2.2.8. Siekiant analizuoti ir pagerinti naudojimąsi mūsų elektronine svetaine ar mobilia aplikacija.

2.2.9. Siekiant analizuoti ir pagerinti mūsų rinkodarą.

2.2.10. Siekiant pateikti Jums ir kitiems elektroninės parduotuvės lankytojams pasiūlymus ir rekomendacijas, kurios būtų įdomios Jums ar puslapio lankytojams.

2.2.11. Siekiant apsaugoti elektroninius tinklapius ir mobilią aplikaciją.

2.2.12. Siekiant apdoroti atliekamus mokėjimus ir apsisaugoti nuo sukčiavimo. Tokiu atveju mes galime perduoti jūsų duomenis tretiesiems asmenims.

2.3. Mes pažadame neatskleisti Kliento Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

2.3.1. jei yra aiškus Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

2.3.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Paslaugos teikėjo partneriams, teikiantiems užsisakytas paslaugas ar teikiantiems pagalbą siekiant įvykdyti užsakytas paslaugas. Teikdami asmens duomenis šiuo pagrindu mes visada stengiamės užtikrinti, jog perduodamų duomenų kiekis neviršytų būtinų paslaugai įvykdyti ir išlaikytų asmens duomenų paslaptį. Jei perduodame asmens duomenis tretiesiems asmenims, t. y. duomenų tvarkytojams, mes visada siekiame, kad mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį;

2.3.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti ar kitais įstatymo numatytais atvejais kai reikia įvykdyti savo teisinę prievolę, gavus prašymą, galime perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms. Mes taip pat galime perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtume vykdyti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

2.4. Asmens duomenų saugojimas

2.4.1. Mes nesaugosime Jūsų asmeninės informacijos ilgiau, nei būtina, ir mes saugosime tik tą asmeninę informaciją, kuri yra būtina atsižvelgiant į mūsų siekiamus tikslus.

2.4.2. Jūsų asmeninė informacija, kurią suteikėte registruodamiesi Elektroninėje svetainėje ar mobilioje aplikacijoje bus saugoma tol, kol egzistuos Jūsų paskyra.

2.4.3. Jei susisieksite su klientų aptarnavimo centru Jūsų duomenys saugosime tiek, kiek būtina išspręsti situacijai/užklausai ir neilgą laiko tarpą po to, kai situacija (užklausa) bus išspręsta.

2.4.4. Atlikus pirkimą elektroninėje svetainėje ar mobilioje aplikacijoje, mes paprašysime asmeninės informacijos, reikalingos atlikti mokėjimams. Su mokėjimais susijusią informaciją mes saugosime tiek, kiek to reikalauja įstatymas.

2.4.5. Klientas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Paslaugos teikėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal Elektroninio tinklapio (registruotų vartotojų) vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Kliento pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Paslaugos teikėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Klientu, ar jeigu Paslaugos teikėjas yra pastebėjęs atitinkamo Kliento padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

2.5.Pirkėjas turi šias teises:

2.5.1. raštu pateikęs užklausą nemokamai susipažinti su Paslaugų teikėjo turimais savo Asmens duomenimis. Informacija Klientui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

2.5.2. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Klientas;

2.5.3. kreiptis į Elektroninių tinklapių ir mobilios programėlės administraciją, tinklalapyje nurodytu elektroninio pašto adresu, dėl Paskyros panaikinimo ir valdomu asmens duomenų ištrynimo;

2.5.4. raštu pateikęs užklausą nemokamai gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

2.5.5. raštu pateikęs prašymą, reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;

2.5.6. nesutikdamas su Privatumo politika bei tuo, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, Pirkėjas neturės galimybės įsigyti, kai kurių paslaugų Elektroninėje paskyroje ar mobilioje programėlėje.

2.5.7. pirkėjas, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako paslaugas iš Elektroninės paskyros ar mobilios programėlės, ar Paslaugų teikėjo, ar iš Partnerių.

2.5.8. elektroninė paskyra ir mobili aplikacija suteikia Pirkėjui teisę registruojantis arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.5.9. Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, dėl netesėto duomenų tvarkymo.

2.6. Asmens duomenų apsauga

2.6.1. Paslaugų teikėjas, tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

2.6.2. Paslaugų teikėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Kliento pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų teisės aktų reikalavimus. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Pirkėjų slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi Elektroniniai puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.

2.6.3. Klientas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės slaptažodį ir prisijungimo vardą bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis. Jeigu Kliento Asmens duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, jis nedelsiant turi informuoti Paslaugų teikėją.

3. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

3.1.1. Klientas suteikia teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Kliento Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje.

3.1.2. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Paslaugų teikėjas iš Kliento gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais nedelsiant sustabdo Kliento Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad Paslaugų teikėjas turi ištrinti iš serverio/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

3.1.3. Klientas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs tapatybę patvirtinantį dokumentą. Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis Paslaugų teikėjas surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Kliento Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Klientas turi iš anksto kreiptis į Paslaugų teikėją. Gavęs tokį Kliento paklausimą, Paslaugų teikėjas jam atsako, ar su Klientu susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Kliento prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Kliento kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

3.1.4. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Klientas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją, elektroniniu pašto adresu, prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

3.1.5. Jeigu Paslaugų teikėjas abejoja Kliento pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Klientų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

3.2. Slapukų naudojimas

3.2.1. Siekiant, kad Klientui būtų suteiktos visavertės Elektroninės paslaugos į Kliento kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti slapukai (Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius).  https://www.etransport.lt/ ir https://1424.lt/ tinklapiuose slapukai naudojami asmenų, besinaudojusių Jūsų įrenginiu, lankomumui nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti (pvz., kalbai, kuria buvo naršyta svetainėje, nustatyti), Jums aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.

3.2.2. Duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus, išjungę visus slapukus arba išjungę (įjungę) juos po vieną. Visgi atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norėdami nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, naudokitės interneto naršyklių pagalbos funkcijomis. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose.

3.3. Mūsų svetainėse naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Slapuko aprašymas
_ga Priemonė internetinių svetainių lankomumui analizuoti
_gat Priemonė internetinių svetainių lankomumui analizuoti
_gid Priemonė internetinių svetainių lankomumui analizuoti

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Apie bet kokius Privatumo politikos pakeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos numatyta tvarka.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-07-18 16:04